Life Sciense Cluster of Latvia
 

Arhīvs

"Latvijas Ķīmijas un farmācijas nozarē nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai"

Š.g. jūnijā LAĶĪFA sadarbībā ar G. M. PROJECT, s. r. o. (Čehija) noorganizēja divus, divu dienu, Labas ražošanas prakses (GMP) mācību seminārus.  

 Š.g. 7.-8. jūnijā notika mācības kursā „Farmaceitiskā inženierija”, savukārt š.g. 9.-10. jūnijā - mācības kursā „Cieto zāļu formu ražošanas validēšana”.

 

Mācību kursi tika organizēti LAĶĪFA īstenotā projekta „Latvijas Ķīmijas un farmācijas nozarē nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai” (LIAA līguma Nr. L-APA-08-0008) ietvaros.

 

Mācību kursos piedalījās LAĶĪFA biedri – AS „Rīgas farmaceitiskā fabrika”, SIA „Silvanols”, AS „Grindeks” un SIA „LMP” – kuri šajos Labas ražošanas prakses (GMP) mācību semināros apmācīja 54 savus darbiniekus.

 

Labas ražošanas prakses (GMP) mācību semināri projekta ietvaros tiek rīkoti jau otro reizi. 2009. gada februārī notika mācību seminārs „Jaunā ES likumdošana (New EU legislation (PAT, Qualified Person, R&D, clinical trials))” un „Jaunās ES prasības tirdzniecības atļaujai (New EU requirements for Marketing Authorisation variations)”, kurā 4 LAĶĪFA biedri apmācīja 64 savus darbiniekus.  

 

Līdz Projekta noslēgumam (t.i. līdz 2010. gada 08. decembrim) vēl plānots organizēt mācības šādos GMP kursos:

  •  Kvalitātes kontrole
  •  Laba ražošanas prakse attīstībai un izpētei
  •  Prasības izmaiņu kontrolei AFV un gatavajām zāļu formām
  •  Prasības jaunajām zāļu formām un AFV
  •  Kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas vienību atbilstība GMP un FDA
  •  Zinātniskās, tehniskās un klīniskas prasības CTD dosjē aizpildīšanai2010. gada 01. decembris
Cien. Asociācijas biedri!

Informējam, ka LAĶĪFA biedrs SIA „Pharmidea” pārstāvniecībā Igaunijā farmaceitisko produktu ražotājiem piedāvā veikt jauna veida pakalpojumu - Dabas vielu un produktu ekstrakcijai ar CO2 izmantojot superkritisko šķidrumu (supercritical fluid, turpmāk SCF) tehnoloģiju, kas līdz šim Latvijā nebija pieejams.
Pharmidea ekstrakcijas ar SCF tehnoloģiju tiek veiktas izmantojot Francijā ražotu iekārtu Separex.
SCF ekstrakcijas tehnoloģijai ir būtiskas  priekšrocības salīdzinājumā ar klasiskajām (šķīdinātāju vai eļļas) ekstrakcijas metodēm.
Vairāk informācijas par ekstrakcijas tehnoloģiju SIA „Pharmidea” mājas lapā www.pharmidea.lv2010. gada 15. novembris
2010. gada 16. un 17. novembrī Rīgā "Radisson Blu Hotel Latvija" notiks Baltijas reģiona valstu ķīmijas, farmācijas un biotehnoloģijas nozaru starptautiskā konference. Konferencē piedalīsies Somijas, Norvēģijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Krievijas un Vācijas valstu pārstāvji.
Galvenās tēmas – iespējas un izaicinājumi reģiona konkurētspējas un eksportspējas celšanai. Eksporta tirgus paplašināšana, zināšanas kā eksporta prece.
Konferences diskusiju tēmas:
  • Tirgus Baltijas jūras reģionā.
  • Zināšanu sabiedrība, inovācijas eksportam.
  • Finanšu resursu pieejamība.


2010. gada 4. novembris
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) un Eiropas Komisiju (Eiropas Biznesa atbalsta tīklu – EEN) 2010. gada 3. novembrī rīkoja diskusiju – semināru kosmētikas līdzekļu ražotājiem „Kā sagatavoties „REGULAS PAR KOSMĒTIKAS LĪDZEKĻIEM (ek) 1223/2009” ieviešanai”.

Semināra mērķis – iepazīstināt kosmētikas līdzekļu ražotājus, ar 2009. gada 30. novembrī pieņemto ES regulu par kosmētikas līdzekļiem (EK) 1223/2009, Labas ražošanas praksi GMP ISO 22716 un citām aktualitātēm kosmētikas līdzekļu tirgus apritē.


2010. gada 10. oktobris
„Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas ārējā mārketinga aktivitātes” projekta ietvaros
2010. gada 5. - 7. oktobrī LAĶĪFA piedalījās gadskārtējā pasaules mēroga izstādē CPhl Worldwide 2010 kura šogad norisinās Francijā, Parīzē.

Citu valstu nozaru un uzņēmuma pārstāvju izrādītā interese par nozares sasniegumiem, ar kuriem asociācija, sadarbībā ar nozares ekspertiem,  iepazīstināja  nacionālajā stendā  liecināja, ka Latvijas Farmācijas nozarei ir plašas iespējas pasaules farmācijas tirgū un nozares uzņēmumi var attīstīt visus plānotos virzienus – produktu izstādi, gatavo formu ražošanu, kontraktu - ražošanu, kontraktu sintēzes pakalpojumus, ārstniecības augu produktus. Latvijā ražotie produkti un pakalpojumi ir aktuāli un konkurētspējīgi.
Dalība šajā izstādē, un turpmākajās, sekmēja un sekmēs Latvijas uzņēmēju konkurētspēju pasaules tirgū un iekļaušanos starptautiskās piegāžu ķēdēs.
2010. gada 19. jūnijs
Eiropas Ķīmijas nozares darba devēju grupa sadarbībā ar ITC ILO realizē Eiropas Savienības Fonda atbalstītu projektu - Eiropas Ķīmijas nozares darba devēju organizāciju kapacitātes stiprināšana dalībai Nacionālā un Eiropas līmeņa sociālajā dialogā. 
Apmācību ietvaros paredzēti trīs semināri. Viens no tiem, priekš Baltijas valstu un Polijas Ķīmijas nozares darba devēju organizācijām, sadarbībā ar LAĶĪFA notika Rīgā.
Semināru atklāja Latvijas Ķīmijas un farmācijas nozares uzņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētājs Vitālijs Skrīvelis.


2010. gada 4. jūnijā
Biedrība „Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija” 2010. gada 04. jūnijā noslēdz līdzfinansējuma līgumu Līg.-Nr. 2010/09 ar VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru” par Klasteru attīstības programmas īstenošanu.

Projekta mērķis-nostiprināt farmācijas nozari kā vadošo inovatīvo nozari Latvijā, kura ražo augstas pievienotās vērtības produktus un aizvieto tradicionāli Latvijā ražošanā nodarbinātās darbavietas ar uz zināšanām balstītām augsto tehnoloģiju darba vietām.


2009.gada 5.novembris

No 2009. gada 13. oktobra – 15. oktobrim izstādē CPhl Worldwide 2009 Madridē, Spānijā, Nacionālā stenda ietvaros, Latvijas Ķīmijas un farmācijas asociācija iepazīstināja ar Latvijas farmācijas nozarē radītajiem ārstniecības augu produktiem. Ņemot vērā lielo interesi var secināt, ka pasaulē ir pieprasījums pēc inovatīviem ārstniecības augu produktiem. Latvijas Farmācijas nozares uzņēmumi ir spējīgi radīt produktus, kas iet vienā solī ar vadošajām farmācijas tendencēm, tos var eksportēt, pēc tiem ir un būs pieprasījums.  

Bez ārstniecības augu produktiem Latvijas Ķīmijas un farmācijas asociācija iepazīstināja ar kontraktu sintēzes pakalpojumiem. Līdz šim, Latvijas farmācijas nozares kontraktu sintēzes speciālisti bija piedalījušies starptautiskajā izstādē CPhI Worlwide, kā izstādes apmeklētāji, bet tas nedeva iespēju pārējiem apmeklētājiem saņemt informāciju vienā vietā. Informāciju par kontraktu sintēzes pakalpojumiem, kas tika izplatīta pateicoties dalībai nacionālajā stendā, nevar salīdzināt iepriekšējo ne kvalitatīvi, ne arī kvantitatīvi, jo šāds izplatīšanas kanāls ir daudz efektīvāks kā izstādes apmeklēšana – atdzina nozares speciālisti.

 

Kā arī Latvijas Ķīmijas un farmācijas asociācija nacionālā stenda ietvaros iepazīstināja ar Recepšu medikamentu, onkoloģijas nozares sasniegumiem un piedāvātajiem produktiem. Bez tam ekspertiem bija iespēja pašiem ne tikai prezentēt Latvijas sasniegumus nozarē, bet arī iepazīties ar jaunākajiem tirgus sasniegumiem un konkurentu piedāvājumiem. Latvijas Ķīmijas recepšu medikamentu un onkoloģijas nozares jaunumiem tika iepazīstināti daudz interesentu un potenciālo sadarbības partneru.

 

Nozīmīgas bija tikšanās ne tikai ar potenciālajiem pircējiem, bet arī piegādātājiem, tas ļaus Latvijas Farmācijas nozares uzņēmumiem apspriest piegāžu nosacījumus un termiņus, produkta kvalitāti un nepieciešamo dokumentāciju, kas ļauj iekļauties starptautiskajās piegāžu ķēdēs. Bez tam nozares speciālisti apskatīja tirgū esošos risinājumus dažādu jaunu produktu un produktu formu ražošanai, kā arī nodibināja kontaktus, kas veicinās jau esošo produktu pilnveidi, ražošanā izmantojot dažādas inovācijas, piemēram, jaunu veidu iepakojumi, produktu aksesuāri un jaunas produktu formas.

 

Visi nozares eksperti atzīmēja, ka izstādes laikā citu valstu nozaru un uzņēmuma pārstāvju izrādītā interese liecināja, ka Latvijas Farmācijas nozarei ir plašas iespējas pasaules farmācijas tirgū un nozares uzņēmumi var attīstīt visus plānotos virzienus – produktu izstādi, gatavo formu ražošanu, kontraktu - ražošanu, kontraktu sintēzes pakalpojumus, ārstniecības augu produktus, produkti un pakalpojumi ir aktuāli un konkurētspējīgi, dalība šajā izstādē, un turpmākajās, sekmēja(s) Latvijas uzņēmēju konkurētspēju pasaules tirgū un iekļaušanos starptautiskās piegāžu ķēdēs.

 

Izstādes laikā tika izdalīti 200 kompaktdisku par asociāciju un Latvijas farmācijas nozares uzņēmumiem, kā arī 1500 bukletu par Latvijas farmācijas nozares uzņēmumiem. Kopā notika vairāk kā 112 (viens simts divpadsmit) darba tikšanās ar dažādu nozaru pārstāvjiem.

   

2009.gada 10.oktobris

Lai kvalitatīvi pārstāvētu nozares dalībniekus, aktuālos sasniegumus, nozares produktus un pakalpojumus, kas palīdzēs nozares pārstāvjiem paplašināt savu dalību ārvalstu tirgos un iekļaušanos starptautiskās piegāžu ķēdēs, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija vienojās, ar uzņēmumiem SIA SILVANOLS, SIA PharmIdea, SIA Grand Synthesis Latvia par nozares ekspertu nosūtīšanu nozares pārstāvēšanai, nacionālā stenda ietvaros, starptautiskajā farm%