Asociācija


1995.gadā, apvienojoties lielākajiem farmaceitisko produktu ražotājiem, tika izveidota Latvijas Zāļu ražotāju asociācija (LZRA). 2000.gadā asociācijas darbības sfēra tika paplašināta, piesaistot uzņēmumus, kuri darbojas arī citos ķīmijas nozares sektoros, un nomainīts asociācijas nosaukums – Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA).

Asociācija ir bezpeļņas organizācija, kas pārstāv uzņēmēju intereses valdībā, parlamentā, izpildinstitūcijās. Asociācijas biedru pieredze un kompetence ļauj formulēt rūpniecības uzņēmumu viedokli, pārstāvēt darba devējus to jautājumu risināšanā, kas ir tieši saistīti ar uzņēmuma darbību, iekļauties likumdošanas procesā un produktīvi izmantot visas iespējas ietekmēt procesu galarezultātu.

Asociāciju veido uzņēmumi, kas darbojas farmaceitisko produktu, ķīmisko vielu un reaģentu, gumijas izstrādājumu, pārklājumu materiālu, mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu, kosmētikas un plaša patēriņa preču ražošanas un izplatīšanas jomā. Asociācijas darbība balstās uz tās dibinātāju un dalībnieku iniciatīvas un aktivitātēm.

Asociācijas galvenie darbības virzieni ir piedalīšanās nozares likumdošanas aktu izstrādē un pilnveidošanā, sniedzot atzinumus par valsts institūciju izstrādātiem projektiem, asociācijas biedru interešu pārstāvēšana un aizsardzība valsts un pašvaldības pārvaldes institūcijās, līdzdalība nozares speciālistu profesionālās apmācības sistēmas izveidošanā, konsultāciju organizēšana, informējot asociācijas biedrus par normatīvajiem aktiem profesionālā, ekonomiskajā un sociālajā jomā, semināru, konferenču, simpoziju, konkursu, apmācības un kvalifikācijas celšanas pasākumu organizēšana, konkurētspējas palielināšanai.


Asociācija lielu uzmanību pievērš tirgus uzraudzībai sākot no pētniecības līdz tirdzniecībai šādās uzņēmējdarbības jomās: farmaceitiskie produkti, kosmētika, ķīmiskās vielas un reaģenti, mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi, gumijas izstrādājumi, stikla šķiedras, papīrs, pārklājumu materiāli, celtniecības materiāli, krāsas un lakas, plaša patēriņa preces.


Iesniegums par iestāšanos asociācijā