Kontakti

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija

Reģistrācijas numurs: 40008010454
Nodokļu maksātāja Nr. LV40008010454

Juridiskā adrese:

Dzirnavu iela 93-27, Rīga, LV-1011

Faktiskā adrese:

Dzirnavu iela 93-27, Rīga, LV-1011
Tālr.: (+371) 67298683


Izpilddirektore
Raina Dūrēja
e-pasts: lakifa@lakifa.lv

Projektu vadītāja
Zanda Svikša
e-pasts: projekti@lakifa.lv

Apmācību projekta e-pasts
e-pasts: apmacibas@lakifa.lv

Ofisa e-pasts
e-pasts: office@lakifa.lv

Norēķinu rekvizīti:

Banka: Swedbank, AS
Swift kods: HABALV22
Konta Nr.: LV14 HABA 0001 4080 4547 3

Norēķinu rekvizīti projektiem:

Banka: Swedbank, AS
Swift kods: HABALV22
Konta Nr.: LV71 HABA 0551 0244 8037 5