Life Sciense Cluster of Latvia
 

Par asociāciju


 Asociācijas darbības galvenie virzieni ir:

  • Piedalīšanās nozares uzņēmējdarbības attīstības koncepcijas un stratēģijas priekšlikumu izstrādāšanā.

  • Līdzdalība nozares speciālistu profesionālās apmācības sistēmas izveidošanā.

  • Piedalīšanās nozares likumdošanas aktu izstrādāšanā un pilnveidošanā, sniedzot atzinumus par valsts institūciju izstrādātiem projektiem.

  • Asociācijas biedru interešu pārstāvēšana un aizsardzība valsts un pašvaldības pārvaldes institūcijās, kā arī attiecībās ar darba ņēmēju (arodbiedrību) organizācijām un citām juridiskām un fiziskām personām.

  • Tiesiskās palīdzības un konsultāciju organizēšana, informējot Asociācijas biedrus par normatīvajiem aktiem profesionālā, ekonomiskajā un sociālajā jomā.

  • Aizsardzības pret negodīgu konkurenci organizēšana.

  • Ražošanas un saimnieciskās progresīvās pieredzes apgūšanas organizēšana.

  • Nozares tirgus izpētes organizēšana.

  • Piedalīšanās dažādos pasākumos, lai popularizētu Asociācijas un tās biedru darbu un celtu to prestižu Latvijā un ārzemēs.

  • Semināru, konferenču, simpoziju, konkursu, apmācības un kvalifikācijas celšanas pasākumu organizēšana. 


LAĶĪFA dalība organizācijās