Atbildīgā rīcība

Atbildīgā rīcība (Responsible Care) ir ķīmijas nozares brīvprātīga, globāla iniciatīva. Šīs iniciatīvas ietvaros ķīmijas nozares uzņēmumi ar valstu asociāciju atbalstu kopīgi darbojas, lai ilgtermiņā uzlabotu savu sniegumu veselības, drošības un vides jomās, kā arī, lai ieinteresētajām pusēm nodotu informāciju par saviem produktiem. Šī dinamiskā iniciatīva nepārtraukti attīstās, lai risinātu jautājumus, kas skar ķīmijas nozares ražotājus un visas ķīmijas nozarē iesaistītās puses.