SQAS

Drošības un kvalitātes novērtēšanas sistēmas (SQAS) ir instruments, kas ļauj loģistikas kompānijām novērtēt kvalitātes, drošības un vides aizsardzības pasākumu efektivitāti konkrētiem loģistikas operāciju veidiem: sauszemes ceļam, dzelzceļam un jūras transportam, kā arī liela apjoma ķīmisko vielu uzglabāšanas termināliem, u.c. Tas ļauj loģistikas kompānijām izvairīties no daudzkārtējiem auditiem un ķīmiskajām kompānijām efektīvāk izvēlēties loģistikas pakalpojumu sniedzējus.

SQAS novērtēšanu veic neatkarīgi auditori, izmantojot  standartveida anketas konkrētiem loģistikas veidiem. SQAS novērtējuma rezultātā uzņēmums nesaņem sertifikātu, bet gan detālu ziņojumu, kuru ķīmiskās kompānijas var izvērtēt pēc nepieciešamības. Savukārt loģistikas kompānija iegūst vērtīgu materiālu, kurā ir novērtētas tās stiprās un vājās puses. 
Audita novērtējumu loģistikas kompānijas var izmantot kā pamatu attīstības plānu sastādīšanai un aizpildītās anketas izsniegt ieinteresētajiem klientiem kā vienu no būtiskiem kompānijas drošības un kvalitātes standartu raksturojošiem komponentiem.

Īsumā SQAS priekšrocības var raksturot sekojoši:
  • vienota pieeja, kas ļauj uzlabot sadarbību starp ķīmiskās industrijas kompānijām un to loģistikas pakalpojumu sniedzējiem;
  • vienota objektīva novērtēšana, kas var tikt pielāgota individuālām kompānijas vajadzībām;
  • sistemātiska pieeja, kas ļauj loģistikas servisa sniedzējiem veltīt atbilstošas rūpes kompānijas būtiskāko jautājumu risināšanai;
  • iespēja pastāvīgi uzlabot sniegumu.