Par programmu

The Responsible Care Global Charter

 

Šīs globālās iniciatīvas attīstības rezultātā 2006. gadā tika likti pamati Responsible Care hartai. Saskaņā ar šo hartu, nozare izveidoja 9 darbības pamatprincipus, tajā pašā laikā saglabājot zināmu elastību, ņemot vērā atšķirības 52 dalības asociāciju pārstāvēto valstu likumdošanā, kultūrā un biznesa vajadzībās. Hartas nozīmīgākie darbības virzieni ietver koncentrēšanos uz jauniem izaicinājumiem ķīmijas nozarē un sabiedrībā kopumā. Īpaši attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību un drošību ķimikāliju apsaimniekošanas un izmantošanas procesā, kā arī lielāku caurspīdīgumu un labāku harmonizāciju starp nacionālajām Responsible Care programmām. Uzņēmumi, kas pievienojas hartai, pilnībā piekrīt to ievērot. Ir ieviesta virkne jaunu rādītāju, kā piemēram, globālās darbības atskaites un ārējo pārbaužu procesi.

Responsible Care hartas mērķis ir veicināt pārliecību un uzticēšanos nozarei, kas ir vitāli nepieciešama, lai uzlabotu dzīves standartus un kvalitāti. Nacionālā līmenī dalības asociācijas ir atbildīgas par hartas ieviešanu savās valstīs, savukārt, ieviešanas procesu kopumā nodrošina ICCA (starptautiskā ķīmijas asociāciju padome). Tā pārstāv ķīmijas ražotāju intereses visā pasaulē.ICCA atbalsta un koordinē Responsible Care un citas brīvprātīgas ķīmiskās rūpniecības iniciatīvas. Tai ir centrālā loma informācijas apmaiņā šajā nozarē, un tas ir galvenais kanāls starp ķīmijas nozari un starptautiskām organizācijām, kas nodarbojas ar jautājumiem, kas ir saistīti ar veselību, vidi un tirdzniecību, ieskaitot ANO vides programmu (UNEP), pasaules tirdzniecības organizāciju (WTO) un ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OEDC). Visas kompānijas, kas ir Eiropas ķīmijas nozares padomē (CEFIC), stingri ievēro hartas principus.

Arī pasaules vadošais ķīmisko vielu ražošanas uzņēmums (BASF) ir pievienojies ķīmijas nozares brīvprātīgai iniciatīvai Responsible Care. Iniciatīvas principi tiek ievēroti visā BASF grupā. Uzņēmumā ir izveidots kompetenču centrs, kas saskaņā ar Responsible Care principiem izvirza konkrētus darbības mērķus, nodrošina to ieviešanu un uzrauga sasniegšanu. Jau vairākus gadus BASF rūpējas par Responsible Care pamatprincipu ievērošanu ar mērķi panākt ķīmijas nozares ilgtspējīgu attīstību. BASF centieni šajā jomā jau ir novērtēti, jo 2009. gadā BASF Chemical Co. Ltd saņēma Šanhajas ķīmijas nozares apbalvojumu par izcilu drošības standartu nodrošināšanu un ievērošanu uzņēmumā pēdējo 3 gadu laikā.

Uz Responsible Care iniciatīvas tika izveidota Globāla produkcijas stratēģija - Global Porduct Strategy, kuras mērķis ir uzlabot ķimikāliju apsaimniekošanas drošību, harmonizēt jaunattīstības un industriālos reģionus, kā arī stiprināt sabiedrības pārliecību, ka ķīmijas nozares produkti visā savā ciklā ir droši videi un sabiedrībai. .icca-chem.org/en/Home/Responsible-care/;http://www.bayer.com/en/Responsible-Care-Global-charter.pdfx;