Life Sciense Cluster of Latvia
 

Jaunumi

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas īstenotā projekta ietvaros 2017. gadā III ceturksnī noorganizēti trīs apmācību kursi ķīmijas nozares uzņēmumiem

30.09.2017


2016. gadā Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija uzsāka īstenot Eiropas Savienības fonda līdzfinansētu projektu “Atbalsts nodarbināto apmācībām ķīmiskajā rūpniecībā un tās saskarnozarēs (2016-2018)”. Kopš projekta uzsākšanas projekta ietvaros ir noorganizēti apmācību kursi deviņiem ķīmijas nozares uzņēmumiem – A/S “Grindeks”, SIA “Biosan”, SIA “Pharmidea”, SIA “Gumi Mix Group”, SIA “Tenachem”, SIA “ChromSword”, SIA “Sagitus”, SIA “Silvanols” un SIA “Lori”.


Detalizētāka informācija par organizētajām apmācībām 2017.gada III ceturksnī:

Nr.

Uzņēmums

Apmācības

Nosaukums

Reģistrācijas Nr.

NACE kods

Statuss

Apgrozījums, EUR

Bilance, EUR

Darbinieku skaits

Finansējuma intensitāte

Nosaukums

Apraksts

Laiks un ilgums

Vieta

Apmācību sniedzējs un pasniedzējs

Apmācību izmaksas, bez PVN, EUR,

Apmācību klasifikators

VSS joma

1

Silvanols, SIA

40003233170

21.20.Farmaceitisko preparātu ražošana

Lielais

110 693 000

144 580 000

1798

30%

Substance based medical devices. Training on EU regulatory affairs of medical devices.

Medicīnas ierīču (MI) klasifikācija, reģistrācijas process, tehniskās dokumentācijas izstrāde dažādos MI dzīves cikla posmos, klīniskais novērtējums, vigilance, MI incidenti/blaknes, atbilstoši Padomes Direktīvas 93/42/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/745 prasībām, ņemot par pamatu MI ar dabas vielām

11.-12.07.2017. (11 h)

Kurbada 2A, Rīga

Laura Petäjämäki (SIA "Oy Medfiles")

5 500,00

Ražošanas inženierzinības un vadība (345 24)

Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas

2

Gumi Mix Group, SIA

50003638351

22.19. citu gumijas izstrādājumu ražošana

Vidējais

2 661 887

3 604 429

59

60%

Instructions and Training for Installation of the Composite Repair Systems Level 1

Qualification for installation of all products and pipe

configurations per the ASME PCC-2 Article 4.1 requirements for both Type A and Type B

defects

01.-02.08.2017. (15 h)

01.08.2017.

Talsu iela 9, Ventspils, viesnīca "Vilnis"

02.08.2017. Dzintara iela 90, Ventspils

Goos Helder (Citadel Technologies Europe BV)

17 100,00

Inženierzinātnes un tehnoloģijas (52)

Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas

3

SIA ražošanas komerciāla firma "LORI"

40003094934

20.14 Pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana

Mazais

2 409 580

843 664

41

70%

Workshop on Flavours & Flavourings

Kursa ietvaros tiks apskatīti un izskaidroti galvenie kompozīciju veidošanas principi un to stabilitāte un mainība laikā. Izvērtētas gāzu hromatogrāfijas masspektrometrijas metodes izmanantošanas iespējas parfimērijas laboratorijas darba attīstīšanai.

27.09.2017. (7 h)

Viesnīca “InterContinental Atheaneum”, Syngrou Avenue 89-93, Athens, 117 45, Grieķija

Dr.Michael Zviely (International Federation of Essential Oils and Aroma Trades)

200,00

Ražošana un pārstrāde (54)

Zināšanu ietilpīga bioekonomika


 Uzziņai:

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2016. gada 30. jūnijā ir noslēgušas līgumu par projekta “Atbalsts nodarbināto apmācībām ķīmiskajā rūpniecībā un tās saskarnozarēs (2016-2018)” (projekta identifikācijas Nr.1.2.2.1/16/A/001) īstenošanu līdz 2018.gada 31.decembrim. ERAF atbalsta intensitāte uzņēmumiem ir 30 – 70% no apmācību izmaksām. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas plānotas EUR 1’584’000, no tām EUR 900’000 ERAF atbalsts.


Ja arī Jūsu uzņēmums vēlas iesaistīties projektā savu darbinieku prasmju pilnveidošanai, aicinām sazināties ar Asociācijas biroju, apmacibas@lakifa.lv vai tālr. 67298683.

 

Atpakaļ