Farmācija

Farmācija ir zāļu pētniecība, izstrādāšana, ražošana, standartizācija, kvalitātes kontrole un izplatīšana.
Farmācijas rūpniecības nozarē ietilpst medicīnai un veterinārijai domāto ķīmisko vielu ražošana, ieguve, apstrāde, attīrīšana un iepakošana.
Farmaceitisko ražošanu iedala divās stadijās. Pirmā stadija - pirmsapstrāde vai ražošana, tā ir aktīvās vielas jeb ingredienta ražošana.
Otrā stadija ir aktīvo zāļu vielu pārvēršana ārstniecībā izmantojamos produktos (medikamentos).
Lielākās farmaceitisko izstrādājumu grupas ir: medikamenti, ko pārdod tikai pret recepti un kas parasti ir patentēti medikamenti; vispārējie medikamenti, kas pamatā ir standarta medikamenti ar vispāratzītu sastāvu, kurus pārdod tikai pret recepti un kuri var būt uzrādīti nozares standarta rokasgrāmatās; medikamenti, ko pārdod brīvā tirdzniecībā bez receptēm.

Farmācijas produktu ražošanu dažās valstīs kontrolē Laba ražošanas prakse (Good Management Practices), bet dažās valstīs tiek pieprasīts vides novērtējuma (VN) ziņojums, kas apraksta zāļu un to metabolizēto blakusproduktu dzīves ciklu un toksiskumu.

Farmācija ir viena no nedaudzajām nozarēm, kuras veido tā saukto augsto tehnoloģiju sektoru Latvijā. Kaut arī šī sektora kopējais īpatsvars Latvijas apstrādes rūpniecībā sastāda tikai 5,2% (rēķinot pēc pievienotās vērtības nozarēs: farmācija un elektrisko un optisko iekārtu ražošana), investīcijas farmācijas uzņēmumos pētniecībā un attīstībā ir ievērojami lielākas nekā citās nozarēs.

Vairāk par farmācijas nozari:

Latvijas zāļu ražotāju TOP 2010


Latvijas zāļu ražotāju TOP 2009