Ķīmija

Ķīmija ir daļa no mūsu ikdienas dzīves, ķīmiskās vielas palīdz veidot mūsu pasauli drošāku, ērtāku un patīkamāku. Mūsdienās ķimikālijas tiek izmantotas, ražojot ikvienu patēriņa preci: pārtikas produktus, medikamentus, tekstilpreces, vieglos automobiļus u.c. Šo vielu izmantošana arī veicina iedzīvotāju saimniecisko un sociālo labklājību tirdzniecības un nodarbinātības ziņā. Ķimikāliju ražošanas apjoms visā pasaulē ir pieaudzis, no 1 miljona tonnu 1930. gadā mūsdienās sasniedzot 400 miljonus tonnu. Turklāt ķīmijas rūpniecība ir Eiropas trešā  lielākā  ražošanas nozare. Nozarē tieši nodarbināti ir 1,8 miljoni cilvēku, un  no tās  atkarīga vēl gandrīz 3 miljonu darbavietu pastāvēšana. Latvijā  ķīmiskajai rūpniecībai  ir stabilas tradīcijas, ilgstoši ir ražota plaša spektra  produkcija gan gala patēriņam, gan starppatēriņam. Ķīmiskās rūpniecības nozarē ietilpst ķīmisko vielu un ķīmisko produktu  ražošana, farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana, kā  arī  gumijas  un plastmasas izstrādājumu ražošana. Šo nozaru īpatsvars  apstrādes  rūpniecības kopējā pievienotajā vērtībā 2009. gadā veidoja 9,3%.
2009. gada janvārī-novembrī ķīmiskās rūpniecības izlaide samazinājās par  19,7%, salīdzinot ar 2008. gada atbilstošo periodu. Mazinoties iekšējam pieprasījumam, 2009. gada 11 mēnešos par 39,4%  samazinājās realizācijas apjomi vietējā tirgū, savukārt eksportētās  produkcijas  realizācija samazinājās par 8,4%, salīdzinot ar 2008. gada 11  mēnešiem.
2009. gadā turpināja pieaugt eksporta īpatsvars nozares realizācijā, un tas ir  gandrīz ¾ no saražotās produkcijas. 2009. gadā eksporta struktūrā ir pieaudzis eksporta īpatsvars uz Lietuvu, savukārt uz vecajām ES dalībvalstīm tiek eksportēts mazāk.
2009. gada novembrī gada vidējais ražotāju cenu līmenis ir samazinājies tikai par 0,1%, kas saistīts ar gada vidējo cenu pieaugumu vietējā tirgū realizētajai produkcijai (par 1,1%), turpretim eksportētās produkcijas cenas novembrī ir par 1,6% zemākas nekā iepriekšējā gadā.
Tuvākajos gados nozarē paredz nelielu, bet stabilu pieaugumu. Realizācijas veicināšanai nozares uzņēmumi ievērojamus līdzekļus iegulda preču noieta veicināšanā esošajos tirgos un arī jaunu tirgu apguvē. Galvenie izaugsmes riski ir saistīti ar turpmāku vietējo valūtu devalvāciju un protekcionismu eksporta mērķa tirgos. Realizācijas veicināšanai nozares uzņēmumi ievērojamus līdzekļus iegulda preču noieta veicināšanā esošajos tirgos un arī jaunu tirgu apguvē.

Latvijas Ķīmijas rūpniecība

Cleanright.eu

Šajā mājas lapā iespējams uzzināt par galvenajām ķīmijas nozares iniciatīvām, kas izstrādātas, lai veicinātu ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu, tiecoties izplatīt labu praksi starp ražotājiem un mudināt patērētājus lietot ķīmijas nozares produktus vislabākajā veidā. 

Cleanright ir iniciatīva, ko īsteno A.I.S.E., organizācija, kas pārstāv ziepju, mazgāšanas līdzekļu un uzkopšanas līdzekļu rūpniecību Eiropā, un CEFIC, organizācija, kas pārstāv ķīmijas rūpniecību Eiropā. 

Kā nozares atbalstīta vietne, Cleanrightnediskutē par atsevišķiem zīmoliem, bet piedāvā  informāciju par kopīgo dažādu produktu grupās. Vietnes mērķis ir sniegt nepieciešamo informāciju, lai Jūs izdarītu apzinātu izvēli un iegūtu vislabākos rezultātus no izvēlētā produkta drošā un videi nekaitīgā veidā. 

Pilnai Cleanright mājas lapai angļu valodā var piekļūt šeit: www.cleanright.eu