Projekti

Biedrība "Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija" vairāku gadu garumā veiksmīgi realizē dažādus projektus, tā iesaistot nozares uzņēmumus dažādās aktivitātēs. Asociācija ir ieguvusi lielu pieredzi dažādu veidu un apjomu projektu īstenošanā.

Projektu īstenošana notiek sadarbībā ar V/a Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Ekonomikas ministriju.Šobrīd aktuālie projekti:

  • „Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darb tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai”   (projekts Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/009)
Projekta mērķis - nozares uzņēmumu nodarbināto kvalifikācijas celšana nozarei svarīgās jomās, uz zināšanām un pieredzi balstītas cilvēkresursu bāzes izveide Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs, tādējādi sekmējot darba ražīgumu, veicinot darba tirgu un komercdarbības attīstību, ceļot nozares uzņēmumu konkurētspēju vietējā un starptautiskā tirgū. Lasīt vairāk

  • "Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas ārējā mārketinga aktivitātes" (projekts Nr. ĀTA-09-0171)
Projekta mērķis - atbalstīt ar ieiešanu ārvalstu tirgos saistītās aktivitātes un pasākumus, kas sekmē komersantu iekļaušanos starptautiskajās piegāžu ķēdēs, veicināt Latvijas komersantu dalību starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās, tai skaitā vienotajos nacionālajos stendos. Lasīt vairāk

  • „Farmācijas, ķīmijas un biotehnoloģijas nozares inovatīvo uzņēmumu industriālās un finansējuma piesaistes kapacitātes stiprināšana ar klastera metodi”
Projekta mērķis - sniegt priekšnosacījumus un veicināt ķīmijas un farmācijas nozares inovatīvās vides attīstīšanos, tai skaitā pievēršot uzmanību nozares uzņēmēju inovatīvās domāšanas attīstībai, uzņēmuma inovāciju kultūras izveidošanai, piesaistot Eiropas struktūrfondu finansējumu sadarbības nodrošināšanai ķīmijas un farmācijas kompetences centra ietvaros, un veicinot attiecīgās inovācijas infrastruktūras izveidošanu. Lasīt vairāk
Realizētie projekti:

  • Latvijas Ķīmijas un farmācijas nozarē nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai.
Projekta mērķis bija veicināt investīcijas cilvēkresursos un komersantu tiešo dalību tiem pieejamā darbaspēka kvalifikācijas celšanā,  tādējādi sekmējot darba ražīgumu, veicinot darba tirgus un komercdarbības attīstību, ceļot ekonomikas konkurētspēju.

  • Ķīmijas un farmācijas nozares inovatīvās vides veicināšana ar klastera metodi.
Projekta mērķis bija nostiprināt farmācijas nozari kā vadošo inovatīvo nozari Latvijā, kura ražo augstas pievienotās vērtības produktus un aizvieto tradicionāli Latvijā ražošanā nodarbinātās darbavietas ar uz zināšanām balstītām augsto tehnoloģiju darba vietām.

  • Profesionālās vidējās izglītības programmas “Ķīmijas tehniķis” audzēkņu kvalifikācijas prakse farmācijas uzņēmumos