Eksporta veicināšana


Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija organizēja tikšanos ar Krievijas farmācijas ražotāju asociāciju parakstītās “Vienošanos par sadarbību” ietvaros

2013. gada 14. augustā Jūrmalā notika Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas (LAĶIFA) tikšanās ar Krievijas Farmācijas ražotāju asociāciju (ARFP). Tikšanas laikā parakstītās Vienošanas ietvaros tika apspriesti svarīgākie sadarbības jautājumi. Pasākumā piedalījās lielāko farmācijas ražotāju kompāniju vadītāji un Latvijas valsts institūciju farmācijas jomas eksperti.

Veicinot savstarpēja eksporta attīstību un investīciju piesaisti starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶIFA) 2013.gada 2. aprīlī Maskavā parakstīja Vienošanos par sadarbību ar Krievijas farmācijas ražotāju asociāciju (ARFP). Šīs vienošanās ietvaros 2013.gada 14. augustā Jūrmalā notika tikšanās starp Latvijas un Krievijas asociāciju pārstāvjiem, kuras laikā tika apspriesti svarīgākie sadarbības jautājumi. Sanāksmes laikā tika prezentēta informācija par LAĶIFA un ARFP darbības sfērām, aktuālie jautājumi un vispārēja informācija par asociācijām. Krievijas asociācijas ģenerāldirektors Viktors Dmitrievs informēja par zaļu līdzekļu apriti regulējošiem jautājumiem un sagaidāmām pārmaiņām Krievijā, un savukārt Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Farmācijas nodaļas vadītāja Diāna Arāja pastāstīja par attiecīgo situāciju Latvijā. Diskusijas dalībnieki apsprieda svarīgākus jautājumus zaļu līdzekļu apritē Latvijā un Krievijā, tai skaitā pieredzi cīņā ar falsificētiem zaļu līdzekļiem, zāļu iegādes izdevumu kompensācijas modeļiem, nozari regulējošo likumdošanas aktu harmonizācijas iespējas, sadarbības iespējas ES un EEK (Eirāzijas ekonomiskās komisijas) ietvaros, preferenču esamība lokālajiem ražotājiem un potenciāliem investoriem, kopīgu projektu izveide zāļu nodrošināšanas jomā un iespējas pētījumu projektu realizācijai. 

Diskusijā piedalījās vairāki Veselības ministrijas un tās struktūru vadītāji un eksperti, kuri atbildēja uz dalībnieku jautājumiem. Tikšanās uzstājās Zaļu valsts aģentūras direktora vietniece Dace Ķikute, lai informētu par aģentūrās darbību un sniegtajiem pakalpojumiem. “IMS Health” Biznesa attīstības vadītājs Aurimas Šumskis sniedza informāciju par farmācijas tirgus attīstības tendencēm Krievijā un Latvijā. 

Noslēgumā Krievijas un Latvijas asociāciju pārstāvji noteica aktuālus sadarbības virzienus, tai skaitā:

- Jauno produktu izstrādē “low volume - high value” sektorā ar standartizācijas potenciālu Eiropas tirgum; 

- Profesionālās izglītības jomā kopējo mācību programmu izveidē vai kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu organizēšanā;

- GMP prasībām atbilstošās laboratorijas izveidē produktu standartizācijas mērķiem;

- Savstarpējās informācijas apmaiņas veicināšanā, tai skaitā caur žurnāla “Farmacevticheskij vestnik” publikācijām.

Nākamā ikgadējā asociāciju tikšanās paredzēta 2013. gada jūlijā Svetlogorskā, Kaliningradas apgabals, Krievijā.


Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija parakstīja vienošanās par sadarbību ar Krievijas Farmācijas ražotāju asociāciju  un Krievijas ķīmiķu savienību

Attīstot savstarpējo eksportu un veicinot investīciju piesaisti starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija 2013.gadā 2.aprīlī Maskavā parakstīja vienošanos par sadarbību ar Krievijas Farmācijas ražotāju asociāciju, KFRA (Ассоциация Российских фармацевтических производителей, АРФП) un 2013.gadā 3.aprīlī parakstīja vienošanos ar Krievijas ķīmiķu savienību, KĶS (Российский союз химиков, РСХ). 

Vienošanās par sadarbību tika parakstītas ar mērķi veicināt starpreģionālo sadarbību starp asociācijām, kā arī starp to biedriem. Sadarbības ietvaros tiek paredzēts uzlabot sakarus starp abu valstu farmācijas un ķīmijas nozares pārstāvjiem, lai izveidotu uzņēmumus ar augstu rentabilitāti un konkurētspējīgu produkciju. Produktu ražošanas procesā tiek paredzēts ieviest jaunas inovatīvas tehnoloģijas, kas palīdzēs paaugstināt ķīmijas un farmācijas nozaru ekonomiskos rādītājus. Savas kompetences ietvaros asociācijas apņemas atbalstīt un palīdzēt realizēt valsts programmas farmācijas un ķīmijas nozaru attīstībai.

Stiprinot sadarbību, pieaugs farmācijas un ķīmijas produkcijas apgrozījums starp abām valstīm. Nākotnē tiek plānots realizēt kopīgus projektus uzņēmumu un citu integrēto struktūru veidošanai. Parakstot vienošanās, LAĶĪFA valdes priekšsēdētājs Vitālijs Skrīvelis izteica savu vēlmi izveidot Latvijā un Krievijā kopīgus nozares uzņēmumus, kuri nodarbosies ar jaunu produktu ar augstu pievienoto vērtību izstrādi, substanču sintēzi un produktu sertifikāciju atbilstoši ES prasībām. KFRA ģenerāldirektors Viktors Dmitrijevs apstiprināja, ka Asociācija vienmēr ir atvērta sadarbībai ar kolēģiem no citām valstīm. Viņaprāt, Latvijā vēl no PSRS gadiem esot sekmīgas un stingras ne tikai farmācijas ražošanas, bet arī farmaceitiskās zinātnes tradīcijas. 

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas darbība sākās 1995. gadā, kad apvienojoties lielākajiem farmaceitisko produktu ražotājiem, tika izveidota Latvijas Zāļu ražotāju asociācija (LZRA). 2000. gadā Asociācijas darbības sfēra tika paplašināta, piesaistot uzņēmumus, kuri darbojas arī citos ķīmijas nozares sektoros, un nomainīts asociācijas nosaukums – Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA). Asociācija ir bezpeļņas organizācija, kas pārstāv uzņēmēju intereses valdībā, Saeimā, izpildinstitūcijās un tās galvenie darbības virzieni ir piedalīšanās nozares likumdošanas aktu izstrādē un pilnveidošanā, konsultāciju sniegšanā par likumdošanas ieviešanas jautājumiem, nozarei labvēlīgās uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšana.

Doto pasākumu atbalsta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Eiropas Reģionālās attīstības fonda Klasteru programmas ietvaros.

Lai saņemtu sīkāku informāciju aicinām sazināties ar LAĶĪFA izpilddirektori Rainu Dūrēju pa tālr. 67298683 vai pa e-pastu lakifa@lakifa.lv. 
Foto: Vitālijs Skrīvelis un Viktors Dmitrijevs paraksta vienošanās

 


Foto: Vitālijs Skrīvelis kopā ar Viktoru Dmitrijevu esot noslēguši vienošanās 

09.08.2012

Biedrība „Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija” 2012. gada 03. augustā noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-12-1074 ar VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta „Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas ārējā mārketinga aktivitātes - dalība farmācijas izstādē "CPhI Japan 2012"" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 


08.05.2012

Biedrība „Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija”  ir noslēgusi 2012. gada 7. maijā līgumu Nr. L-ĀTA-12-0971 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta „Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas ārējā mārketinga aktivitātes - dalība starptautiskajā farmācijas izstādē "CPhI Wordldwide 2011"" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.29.03.2012

Dalība izstādē "CPhI 2012 Worldwide", Japānā, Tokijā, no 2012. gada 21. marta līdz 23. martam.

No 2012. gada 21. marta līdz 23. martam Biedrība "Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija" piedalījās starptautiskajā farmācijas izstādē "CPhI 2011 Worldwide", Japānā, Tokijā.
Šogad izstādē tika pārstāvēti uzņēmumi:
  • AS "Olainfarm"
  • SIA "Silvanols"
Izstādes mērķauditorijas profils: farmaceitisko produktu gan ķīmisko substanču, gan gatavo zāļu  ražotāji un saistīto nozaru profesionāļi, pētniecības institūti, uzņēmumu tirdzniecības speciālisti, piegādātāji, investori.
Izstādes ietvaros tika nodrošināta informācijas izplatīšana par nozari kopumā, prezentēta asociācijas biedru  produkcija, kā arī sniegta informācija  par izstādē pārstāvēto uzņēmumu produkciju un pakalpojumiem.
Dalība izstādē "CPhI 2011 Worldwide", Frankfurtē, Vācijā, no 2011. gada 25.  līdz 27.oktobrim. 

CPhI Worldwide ir vadošā vispasaules mēroga farmācijas izstāde, kurā piedalās vairāk kā 1400 izstādes dalībnieku no vairāk kā 125 valstīm un reģioniem, visu farmācijas sfēru pārstāvji- tirgus līderi farmācijas un biotehnoloģiju nozarē. To apmeklē vairāk kā 25000 apmeklētāju.
Šogad izstādē tiks pārstāvēti uzņēmumi:
  • AS "Olainfarm"
  • SIA "PharmIdea"
  • SIA "Silvanols"
  • Latvijas Viroterapijas centrs
Izstādes mērķauditorijas profils: farmaceitisko produktu- gan ķīmisko substanču, gan gatavo zāļu- ražotāji un saistīto nozaru profesionāļi, pētniecības institūti, uzņēmumu tirdzniecības speciālisti, piegādātāji, investori.
Izstādes ietvaros tiks nodrošināta informācijas izplatīšana par nozari kopumā,kā arī sniegta informācija potenciālajiem sadarbības partneriem par izstādē nepārstāvēto uzņēmumu produkciju un pakalpojumiem.
Biedrība "Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija" ir pieteikusi dalību starptautiskajā farmācijas izstādē "CPhI 2011 Worldwide", Frankfurtē, Vācijā.

Arī šogad LAĶĪFA organizē uzņēmumu  dalību starptautiskajā farmācijas izstādē „CPhI Worldwide 2011”. Šī izstāde notiek katru gadu kādā no Eiropas pilsētām. Šogad izstāde tiek organizēta Frankfurtē, Vācijā no 2011. gada  25. -27. oktobrim.
LAĶĪFA, kopā ar nozares ekspertiem, AS „Olainfarm”, SIA „Silvanols”, SIA „PharmIdea” un „Latvijas Viroterapijas centru” pārstāvēs Latvijas farmācijas nozari, informējot par nozares aktualitātēm, produktiem, pakalpojumiem un sasniegumiem.
"Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas ārējā mārketinga aktivitātes".

Finansējuma saņēmējs Biedrība „Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija” 2009. gada 8. oktobrī ir noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-09-0171 ar VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta „Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas ārējā mārketinga aktivitātes” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Lai veicinātu Latvijas farmācijas nozares uzņēmumu starptautisko atpazīstamību un sekmētu Latvijas uzņēmumu eksporta apjomu pieaugumu, uzņēmumu iekļaušanos starptautiskās piegāžu ķēdēs, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija jau trešo gadu piedalās starptautiskajā izstādē „CPhI Worldwide”, kur pārstāv Latvijas farmācijas nozari un iepazīstina ar Latvijas farmācijas nozares jaunākiem sasniegumiem, produktiem un pakalpojumiem.

Šīs izstādes katru gadu notiek lielākajās Eiropas valstīs, 2008. gadā izstāde notika Frankfurtē, Vācijā, 2009. gadā - Spānijā, Madridē, 2010. gadā - Parīzē, Francijā. Izstādes pārstāvēja nozares eksperti no  SIA „Silvanols”, SIA „Pharmidea”, AS "Olainfarm" un SIA „Grand Synthesis Latvia”.


 

14.03.2011

Turpinot iesāktās aktivitātes projektā "Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas ārējā mārketinga aktivitātes", kas tiek īstenots sadarbībā ar VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru”, līguma Nr. L-ĀTA-09-0171, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija plāno piedalīties starptautiskajā izstādē CPhI Japan 2011, kas notiks Tokijā, Japānā no 2011. gada 18. - 20. aprīlim.
Lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar izstādes norises organizatoriskajiem jautājumiem, 2011. gada 11. martā LAĶĪFA organizēja sanāksmi, kurā piedalījās nozares eksperti no AS "Olainfarm" un SIA "Silvanols".10.10.2010

Izstāde CPhI Worldwide 2010 notika Parīzē, Francijā. no 2010. gada 5. - 7. oktobrim. Tajā piedalījās vairāk kā 1400 izstādes dalībnieku no 125 valstīm un to apmeklēja vairāk kā 25000 izstādes apmeklētāju.

Ņemot vērā lielo interesi pagājušā gadā, šogad tika pieaicināti vairāk eksperti, lai plašāk pārstāvētu nozares dalībniekus, iepazīstinātu ar nozares aktuāliem sasniegumiem, nozarē ražotiem produktiem un pakalpojumiem.  

Šogad izstādi pārstāvēja eksperti no SIA „Pharmidea”, SIA „Silvanols”, AS „Olainfarm”, Latvijas Organiskās sintēzes institūts.

Dalība izstādē „Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijai” deva iespēju pārliecināties, ka Latvijas farmācijas nozares pārstāvjiem un „Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas” biedriem ir plašas iespējas pasaules farmācijas tirgū un, ka Latvijas farmācijas nozare var attīstīt visus plānotos virzienus – veicināt jau esošo un attīstīt jaunu produktu un produktu formu ražošanu, izmantojot dažādas inovācijas.04.08.2010

2010. gada 3. augustā  Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija,  projekta ietvaros  „Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas ārējā mārketinga aktivitātes”, projekta līdzfinansētājs  Eiropas Reģionālās attīstības fonds, kas notiek sadarbībā VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”, līguma Nr. L-ĀTA-09-0171, rīkoja sanāksmi par dalību gadskārtējā izstādē CPhI Worldwide 2010., kas norisināsies Francijā, Parīzē no 05.10.2010. – 07.10.2010.

Sanāksmes dalībnieki tika informēti par plānotām aktivitātēm starptautiskajā izstādē CPhI Worldwide 2010, par idejām nacionālā stenda dizaina izstrādei, vizuālās identitātes nodrošināšanai, mārketinga materiālu izstrādi, kā arī par nozares ieguvumiem piedaloties šajā izstādē.
05.05.2010

Turpinot projektā ietvaros iesāktās aktivitātes 2010.gada 5. - 7. oktobrī LAĶĪFA piedalīsies gadskārtējā pasaules mēroga izstādē CPhl worldwide 2010 kura šogad norisinās Francijā, Parīzē. LAĶĪFA šī būs trešā starptautiskā izstāde. Par nozares aktualitātēm, sasniegumiem, Latvijas uzņēmēju produktiem  LAĶĪFA pārstāvjiem palīdzēs stāstīt nozares eksperti, kuri strādā Grand Synthesis Latvia, Pharmidea un Silvanols.